กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

โดยในกิจกรรมดังกล่าว นายหงษ์คำ  หาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ได้นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ระหว่างแม่ลูก 

มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างแม่ลูก

 

ติดต่อเรา