วันแม่แห่งชาติ ร.ร.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านด่าน(ราฎรบำรุง) จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นำโดย นายจีรศักดิ์ จะยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ได้นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองถวายพระพร อ่านเรียงความจากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกชนะเลิศ จัดกิจกรรมไหว้แม่ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างแม่ลูก และมอบรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ติดต่อเรา