ประชาสัมพันธ์การแต่งกายในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ด้วย สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การแต่งกายในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดพร้อมใจแต่งกายในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

 

 

ติดต่อเรา