ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาเจริญ

7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพจุดเน้นการศึกษาตามตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ ประเมินติดตามคุณครูที่ได้เข้ารับการอบรม Boot Camp ของหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

—————ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ————-

Latest posts by โรงเรียนบ้านมหาเจริญ (see all)
ติดต่อเรา