แจ้งกำหนดการจดสถิติการแข่งขันฯ วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกทีมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา

    แจ้งโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) /บ้านเขาแหลม/มหาธิคุณวิทยา  ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้กำหนดออกจดสถิติการแข่งขันฯ วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561  รอบคัดเลือกทีมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561  ณ สนามโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  (หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2200 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

    ทั้งนี้  ขอให้โรงเรียนดำเนินการ จัดทำใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ให้เรียบร้อย  ส่งให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561    [ ใบสมัคร ว่ิง 31 ขา ครั้งที่ 14] / [คุณสมบัติของนักกีฬา] / [ระเบียบการฯ]

ติดต่อเรา