เยี่ยมครูและนักเรียน

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ติดต่อเรา