การอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชาเพื่อการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชาเพื่อการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมแสดงผลงานโรงเรียนบ้านพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


ติดต่อเรา