การอบรมเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียนในสถานศึกษา

วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ไปเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียนในสถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา