ประชุมผู้บริหารสัญจร วังน้ำเย็น

3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอวังน้ำเย็น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยมีนายทวีศักดิ์ พึ่งบัว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ให้การต้อนรับและสนับสนุนการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ——————-

 

 

ติดต่อเรา