โครงการหลักสูตรการป้องกันการจมน้ำสำหรับเด็กนักเรียนให้ปลอดภัย ณ หอประชุม วันที่ 3/8/61

หลักสูตรการป้องกันการจมน้ำสำหรับเด็กนักเรียนให้ปลอดภัย

โดย คุณหมออนามัยและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคลองตาสูตร

ณ หอประชุม

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ติดต่อเรา