เยี่ยมครูและนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน และโรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วติดต่อเรา