การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรม Action Learning

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ไปเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรม Action Learning ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา