ต้อนรับ ผอ.ทวีศักดิ์ พึ่งบัว

31 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 

———–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ———-

ติดต่อเรา