ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.m-culture.go.th/sakaeo

ติดต่อเรา