ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 43

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 43 กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยาบริการ ชั้ย 2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เวลา 08.00-12.00 น. และ กำหนดเปิดเรียนวันแรก ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เอกสารดังแนบ

IMG_0001

ติดต่อเรา