ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

23-24 ก.ค. 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้นำนักรียนจำนวน 32 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ค่ายเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริ” โดยมีนายชัญญา เนติธรรมดุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเป็นประธานในพิธี ในการนนี้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องของการเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ การส่องสัตว์ ดูนก และศึกษาชนิดของสัตว์ป่า

—————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ—————-

ติดต่อเรา