นายรักพงษ์  วงษ์ธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา /

คณะครู / นักเรียน จัดกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา  

ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 

           

 

 

ติดต่อเรา