พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  66  พรรษา

ณ หน้าอาคาร2

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ติดต่อเรา