ขอเชิญร่วมประชุมในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)” เพื่อแสดงผลงานวิจัยจากเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวริ์ด ภายในงานดังกล่าว วช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน ได้กำหนดจัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทิศทางอนาคตจีน อาเซียน ก้าวไกล ๒๐๑๕” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๒ – ๕๖๑ ๒๔๔๕

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา