เดินสวนสนาม 1 กค.57

 

 

กิจกรรมพิธีสวนสนาม

” วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”

ณ โรงเรียนบ้านลุงพลู

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา