ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ..

26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้ส่งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 40 คน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำเภอวังน้ำเย็นเป็นประธานในพิธี  ในการนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่น ในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ—————–

ติดต่อเรา