ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดคลองน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โดยนายหงษ์คำ  หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้มอบหมายให้นางสาวสมร ด่านตรวจสัตว์ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561” และปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ  ณ วัดบ้านด่าน ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว ซึ่งทาง อบต.โคกปี่ฆ้องได้จัดขึ้นในช่วงเช้า ในช่วงบ่าย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนโดยแห่เทียนพรรษาไปยังวัดคลองน้ำใส

ติดต่อเรา