กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดย คณะครู    พาเด็กร่วมแห่เทียนพรรษาไปยังวัดแสงจันทร์ 

ติดต่อเรา