พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านแสงจันทร์ และได้ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วย

ติดต่อเรา