กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

 😀 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทำกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ถวาย ณ วัดบ้านหนองนกกระเรียน 😮 

ติดต่อเรา