รับการติดตามเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มิติอาหารกลางวัน

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รับการติดตาม เยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ:
มิติ อาหารกลางวัน จาก ศปร.สพฐ. โดยท่าน
สันติสุข ภูมิสุทธินันท์ และ สพป.สระแก้ว เขต ๑
นำโดยท่านรองเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.
และคณะ

ติดต่อเรา