เยี่ยมครูและนักเรียน

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเต้น และโรงเรียนบ้านเนินสายฝน อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา