ขอเชิญชมนวัตกรรมทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบคลิบวีดีทัศน์ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ทางการศึกษา และปฏิบัติการสอนที่ดี ภายใต้ชื่อรายการ Teacher as Learners ในการนี้จึงขอแจ้งเวลาออกอากาศเพื่อการติดตามรับชม

๑. รายการ Teacher as Learners (ครูผู้เรียนรู้) ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๕.๔๕ – ๐๖.๐๐ น. ทางดิจิทัลทีวี ช่อง Bright TV

๒. รายการออนไลน์ทาง www.teachersasleatners.com หรือ www.youtube.com/teachersaslearners

๓. Application ในโทรศัพท์มือถือ และ tablet

๔. ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/ teachersaslearners

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา