ซ้อมแผนอัคคีภัย..มหาเจริญ

20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดย ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านมหาเจริญ ได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมการอบรมการระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ณ สนามโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ซึงได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ….

—————————-ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ—————————–

ติดต่อเรา