บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

ด้วย กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดทำบทเพลง “สดุดีจอมราชา”เพื่อทดแทนเพลงสดุดีมหาราชา และถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สามารถดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา” ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.go.th//th/song.php

ติดต่อเรา