การติดตามเยี่ยมโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ : มิติ โครงการอาหารกลางวัน

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสันติสุข ภูมิสุทะินันท์ ที่ปรึกษาด้านงานโครงการพระราชดำริฯ และนายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกน้อย อำเภอวังสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าผักชี อำเภอเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่

ติดต่อเรา