พิธีรับโล่รางวัลการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประไพ ฉายอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และโรงเรียนบ้านหนองแก เข้าพิธีรับโล่รางวัลการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อเรา