พิธีหล่อเทียนจำพรรษา โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำพรรษา และถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดทุ่งพระ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายสิทธิชัย  ประทีปแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษมเป็นประธานในพิธี ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร ประชาชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเกษมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ติดต่อเรา