การอบรมพัฒนาหลักสูตร “พัฒนาพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนรวม”

วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร “พัฒนาพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนรวม” ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา