ประชาสัมพันธ์โรงเรียนรับเสื้อTO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเสื้อ  TO BE NUMBER ONE  ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น 2)

1.โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง                                      12.โรงเรียนวนาสงเคราะห์

2.โรงเรียนบ้านนหองผักหนาม                                 13.โรงเรียนบ้านเขามะกา

3.โรงเรียนบ้านดอนดินแดง                                      14.โรงเรียนบ้านวังจั่น

4.โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง                                          15.โรงเรียนบ้านนาดี

5.โรงเรียนบ้านวังแดง                                               16.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์)

6.โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)                             17.โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง

7.โรงเรียนบ้านซับถาวร                                             18.โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

8.โรงเรียนบ้านเขาแหลม                                          19.โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

10.โรงเรียนบ้านวังแดง

11.โรงเรียนเขาน้อยสามัคคี

 

ติดต่อเรา