เกียรติบัตรการจัดตั้งกลุ่ม – กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

แจ้งให้โรงเรียนที่มีราชชื่อ ตามไฟล์แนบนี้ ให้มารับเกียรติบัตรการจัดตั้งกลุ่ม – กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง วันที่ 15 ก.ค. 57

10518865_805117226173197_1415003458_n 10529458_805116929506560_472288980_n

ติดต่อเรา