การอบรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในการอบรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะการคิดโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา