โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอำเภอเมืองสระแก้ว

วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอำเภอเมืองสระแก้ว ณ ห้องยูงทองโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา