ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาทำกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านโคกน้อยร่วมกันทำกิจกรรมได้แก่
1. การทำร้ำหมักจุลินทรีย์ พด.2และพด.7
2. การปลูกหญ้าแฝก
3. กาพเพาะเห็ดนางฟ้า
4. การปลูปพืชผักสวนครัว

ติดต่อเรา