ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

สพฐ.ให้แจ้งสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1 (ภายในกันยายน 2561)จำนวน 2 โรงเรียน ให้แจ้งรายชื่อได้ภายในวันที่ 19 ก.ค.61

สามารติดต่อได้ที่ ศน.ศรีไพล 086-0694616 และศน.ประไพ 089-9322312

w

ติดต่อเรา