การเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

    ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว  ได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ซึ่งจัดในระดับจังหวัดและระดับอำเภอพร้อมกัน  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพหลักของแต่ละอำเภอ  (ตามกำหนดการ) สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมพิธี ตามกำหนดการดังกล่าว  ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับไปยังสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดพิธี    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

      เอกสารแนบ  >>>> หนังสือแจ้งโรงเรียน / กำหนดการ /แบบตอบรับ

ติดต่อเรา