ตรวจสุขภาพ

นายรักพงษ์  วงษ์ธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา  และคณะครู

นำนักเรียน  ตรวจสุขภาพช่องปากและวัดสายตา 

โดย  คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ

ในวันที่  ๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๖๑

       

   

      

    

                ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ ค่ะ/ครับ

 

ติดต่อเรา