ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดโครงการ

ติดต่อเรา