ขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๘ เรื่องงานโภชนาการ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ว่าด้วยเรื่อง “โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค” ในวันที่ ๖ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ ได้ที่ สำนักงานเลขานุการการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ บริษัท มายด์ แมพ ออแกไนเซอร์ จำกัด เลขที่๑/๙ หมู่๙ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร ๐๘๑ – ๗๐๑ ๘๓๔๕ www.tcn-conference.com

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา