นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภารเรียนที่ 1

วันที่ 3  กรกฎาคม 2561 นายญาณวรุตม์  พิณสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าและคณะครูให้การต้อนรับท่านศน. รองรัตน์ ศิริ พร้อมด้วย ท่านศน. บุญตา ศรีวรวิบูลย์ จากสพป. สระแก้ว เขต 1 เข้ามานิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ติดต่อเรา