วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองหว้า  จัดกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561 และบำเพ็ญประโยชน์

ติดต่อเรา