กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้า ได้มีการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ เพื่อเตรียมปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนในระดับชั้น ป.1- ป.6 พร้อมด้วยคณะครู ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการมีส่วนร่วมเรียนรู้การเป็นผู้นำ และ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยที่ได้ปฏิบัติจริง ในรูปแบบการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน

 

ติดต่อเรา