พิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยั่งยืนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของหน่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแก รุ่นที่ 612031002-006 ณ ห้องประชุมเลอมาน โรงแรมทิพปุระ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา