พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านสี่แยก จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานพิธี โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 

ติดต่อเรา