การประชุมรับนโยบายสู่การปฏิบัติ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง

วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในการประชุมรับนโยบายสู่การปฏิบัติ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา